Search

Blog

Pravila nagradnog natječaja “Večera za dvoje u restoranu Malin”

Molimo Vas da prije sudjelovanja u nagradnome natječaju „Večera za dvoje u restoranu Malin ” pročitate pravila i uvjete.

Članak 1. Organizator Ovaj nagradni natječaj priređuje i organizira Malin na vitar j.d.o.o. (Celjska 2, 10 000 Zagreb), OIB: 42184432700 (dalje u tekstu: Organizator)

Članak 2. Svrha, trajanje i mjesto provođenja natječaja Nagradni natječaj provodi se u svrhu promoviranja restorana Malin na službenoj stranici na Facebooku. Nagradni natječaj traje od 25. kolovoza do 31. kolovoza 2020., a odnosi se na područje Hrvatske. Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na Facebookovoj stranici Malina: www.facebook.com/malinrestaurant/

Članak 3. Pravo sudjelovanja Sudjelovanje u nagradnom natječaju je besplatno. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ostvaruju svi punoljetni korisnici društvene mreže Facebook u skladu s Uvjetima poslovanja Facebooka.

Članak 4. Način sudjelovanja Za sudjelovanje u nagradnom natječaju te ostvarivanje prava na osvajanje promidžbene nagrade, sudionici moraju u komentarima objave nagradnoga natječaja na službenoj stranici navesti osobu koju žele povesti na večeru te lajkati Facebook stranicu restorana Malin, najkasnije do 16h 31. kolovoza 2020. godine.

Članak 5. Nagradni fond i način primanja nagrade Nagradni fond sastojat će se od jedne nagrade koja uključuje večeru za dvije osobe u ukupnom iznosu od 500 kuna u restoranu Malin. Dakle, s menua će biti dozvoljeno izabrati sva jela i pića, ukoliko iznos ne prelazi 500 kuna. Ukoliko dobitnik potroši više od navedenog iznosa, morat će račun podmiriti novčano, putem kreditne kartice ili gotovinom. Ukoliko dobitnik ukupno potroši manje od vrijednosti 500 kuna, Organizator nije dužan ni na koji način nadomjestiti razliku već ona tada ostaje neiskorištena. Nagrada se mora potrošiti u jednom danu. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu. Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim pravilima. Stručni žiri Organizatora će odabrati dobitnika te dodijeliti promidžbenu nagradu. Rezultati nagradnog natječaja bit će objavljeni na Facebook stranici restorana Malin u roku od 1 sata nakon završetka nagradnog natječaja. Nagrađeni sudionik/ca bit će zamoljeni da kontaktiraju stranicu Malin putem privatne poruke na Facebooku (Facebook Message) u kojoj će dobiti (i dati) dodatne informacije kako bi primili nagradu (dati ime i prezime i broj telefona). Prihvaćanjem ovih pravila sudionici nagradnog natječaja daju izričitu suglasnost za objavu svojih osobnih podataka na službenoj Facebook stranici restoana Malin, za korištenje njihovih osobnih podataka u svrhu objave rezultata bez ikakve naknade te u svrhu daljnjeg promicanja ostalih aktivnosti Organizatora. Prihvaćanjem ovih pravila svi sudionici daju izričitu suglasnost da se njihovi osobni podaci mogu čuvati i koristiti za potrebe ovog nagradnog natječaja te u svrhu daljnje promidžbe ostalih aktivnosti Organizatora. U trenutku kad dobitnici preuzmu promidžbene nagrade, prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema njima. Osim dodjeljivanja nagrada dobitnicima, Organizator prema ostalim sudionicima neće imati nikakve druge obveze. Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 6. Nadležno tijelo U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 7. Mogućnost prekida nagradnog natječaja Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene stranice restorana Malin na Facebooku.

Članak 8. Izmjene pravila Organizator zadržava pravo izmjene pravila natječaja.

Članak 9. Napomena Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovoga natječaja, dajete Hrvatskoj gospodarskoj komori, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može značiti zadiranje u privatnost, kako samih sudionika natječaja, tako i trećih osoba. Ako sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj stranici na Facebooku, smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Hrvatska gospodarska komora ne snosi odgovornost za njihov sadržaj, kao niti za zloporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat će se da, ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na Facebookovoj stranici Organizatora (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.), imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

U Zagrebu, 25. kolovoza 2020.

Restoran Malin

Organizator